ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR A SR

PRODUKTY

INFORMUJEME

Historie firmy Holmatro

Firma Holmatro - průmyslové a záchranářské zařízení, byla založena v roce 1967 v Nizozemí. Zpočátku Holmatro pouze nakupovalo a prodávalo vysokotlaké hydraulické zařízení pro lodní stavitelství. Na začátku 70-tých let započala vlastní výroba a záchranářské zařízení se brzy stalo druhým hlavním oborem. V současné době záchranářská sekce realizuje podstatnou část firemních prodejů. Holmatro je vlastně nyní největší světový výrobce hydraulického záchranářského nářadí s širokým rozsahem výrobků.

Holmatro má tři výrobní závody: jeden v Holandsku (ústředí), jeden v USA a jeden v Polsku (pouze průmyslové zařízení). Síť distributorů má firma Holmatro ve více než 120 zemích na celém světě.

Hlavní činnost
Činnost Holmatra zahrnuje vše od počátečního výzkumu přes vývoj nářadí až po servis a certifikaci. Stav techniky výrobních zařízení s plně automatizovanými výrobními buňkami zajišťuje, aby výrobky Holmatro odpovídaly normám.

Prostřednictvím sítě autorizovaných distributorů firma Holmatro nabízí široký rozsah služeb a pomoci zákazníkům s výběrem správného nářadí, stejně jako záruku pracovních podmínek a bezpečnosti záchranářského nářadí během jejich životnosti. Jednou z klíčových aktivit je také podílení se o informace z oblasti vyprošťování.

Koncepce Holmatra
Klíčovými prvky koncepce Holmatra jsou inovace, kvalita a služby. U záchranářského nářadí platí více než kde jinde, že nesmí selhat v případě potřeby. Kromě kvality a služeb je nutné, aby záchranářské nářadí udržovalo krok s pokračujícím technologickým vývojem. Například nové automobilové technologie, které mají za následek používání nových konstrukčních metod a mnoha nových, velmi těžkých materiálů, vedou na jedné straně k ochraně řidiče a spolujezdců, ale na straně druhé stěžují vyprošťování zraněných po nehodě. Vzhledem k tomu, že nově navrhované vyprošťovací nářadí musí mít na zřeteli i tento vývoj, je nutné zůstat v těsném kontaktu s výrobci automobilů.

Normy kvality a výkonu
Nářadí Holmatro vyhovuje všem příslušným mezinárodním normám. Holmatru byla jako prvnímu výrobci záchranářského nářadí připsána norma ISO 9001 v roce 1992. Nářadí Holmatro vyhovuje francouzské normě NFS 61-571, německé normě DIN 14751, americké normě NFPA 1936 a evropské koncepční normě prEN 13204. Nářadí Holmatro bylo také první značkou zalistovanou v USA v roce 1993. S odstupem doby je dnes po mnoha letech.

Zákazníci
Již od začátku byly výrobky Holmatro exportovány do zemí po celém světě a to širokému okruhu zákazníků. Mezi uživateli záchranářského nářadí Holmatro lze nalézt organizace jako hasičské a záchranářské sbory, civilní obranu, armádu, letectvo, námořnictvo, civilní letiště, důlní záchranáře, policii, sanitní služby, železnici …

Inovace Holmatra
Holmatro vždy považovalo inovaci za klíčovou otázku. Některé novinky Holmatra:

 • 1975 – jako první výrobce představilo hydraul. nářadí pracující s tlakem vyšším než 500bar
 • 1977 – první výrobce záchranářského nářadí s otočnou rukojetí
 • 1983 – první roztahovač o nízké hmotnosti (<19kg)
 • 1984 – první rozpěrné válce s dvojitým pístem
 • 1985 – první kombinované nářadí o nízké hmotnosti
 • 1986 – první 125mm nůžky o nízké hmotnosti (<13kg)
 • 1988 – první mini-čerpadlo o nízké hmotnosti (<15kg)
 • 1990 – první dvojpístový rozpěrný válec 16t
 • 1992 – první záchranářské nářadí vyrobené s certifikátem ISO 9001
 • 1994 – první a stále jediné záchranářské nářadí zalistované v USA
 • 1994 – první čerpadlo s nízkou hlučností založené na koncepci lidské síly
 • 1998 – první vysokovýkonné hydraulické nůžky kategorie H
 • 1999 – první hydraulická rychlospojka
 • 1999 – první hydraulické podpěry
 • 2000 – první čerpadlo o nízké hmotnosti (15,5kg!)
 • 2002 – první bateriové nářadí o nízké hmotnosti, ale vysokém výkonu (<15 kg včetně baterie)
 • 2003 – první dvojité čerpadlo s hmotností pod 25kg
 • 2005 – byl patentován unikátní jednohadicový systém CORE