ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR A SR

PRODUKTY

INFORMUJEME

Kyslíkové kopí

Řezací hořák - rychlé proniknutí za bariéry, rychlé zpřístupnění záchranné oblasti

Termické řezání materiálů – Čistý kyslík proudí ocelovou trubkou. Zahřátím jejího konce na cca 1000°C dojde k prudké exotermické reakci a trubka začne hořet. Řezaný materiál je v místě řezu nataven a proudem kyslíku vyfukován ven z řezné spáry. Takto lze řezat, prorážet a drážkovat řadu materiálů: kov, beton, železobeton, aj.

Použití u HZS:

  • řezání konstrukční oceli nebo betonových výztuží při zřícení staveb
  • řezání kolejí, rámů při nehodách na železnici či v metru
  • odstranění bezpečnostních tyčí, dveří či mříží při vyprošťování z objektů
  • těžké vyprošťování při nehodách v průmyslových zónách

Použití u policie/armády:

  • řezání tvrzených zámků a řetězů
  • proniknutí ocelovými dveřmi
  • odstranění bezpečnostních tyčí, dveří či mříží při policejních či vojenských zásazích

Použití u potápěčů – záchranářů:

  • odříznutí poškozené hřídele, lana nebo kabelů
  • odstranění vraků
  • vyproštění uvězněné posádky či cestujících
Fotogalerie