ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR A SR

PRODUKTY

INFORMUJEME

Jediný distributor
sortimentu Holmatro
v ČR a SR

Homepage

Vítejte na stránkách společnosti JaGa spol. s r.o., od roku 1995 výhradního distributora vyprošťovacího nářadí Holmatro v České a Slovenské republice. Za uvedené období se nám podařilo toto vysoce kvalitní nářadí zařadit úspěšně mezi konkurenční zařízení a každoročně vybavujeme zásahové automobily profesionálních i dobrovolných hasičských záchranných sborů. Nářadí Holmatro používají také hasičské sbory velkých závodů jako např. ŠKODA AUTO, ČEZ, Atomové elektrárne Jaslovské Bohunice, České dráhy a další. Nasazení těchto zařízení se uplatňuje i v armádě.

Firma JaGa sponzorsky podporuje různé soutěže profesionálních i dobrovolných hasičů v požárním sportu, organizuje samostatná velká předvádění a překladem odborných brožur přispívá k odborné osvětě v této oblasti.

Každoročně se zúčastňujeme jednoho mezinárodního veletrhu. Letos to byl veletrh PYROS v Brně, v loňském roce veletrh FirEco v Trenčíně, kde jsme získali Zlatou medaili FirEco 2007 za nový hadicový systém CORE.

Firma JaGa je rodinná, ryze česká, bez jakékoliv účasti zahraničního kapitálu. Kromě divize vyprošťovací techniky Holmatro se zabývá ještě průmyslovým označováním a systémovou integrací. Naše společnost si plně uvědomuje odpovědnost, kterou má vůči stávajícím zákazníkům – uživatelům a proto neustále rozvíjí a zkvalitňuje poskytované služby, technické, obchodní a v neposlední řadě servisně logistické zázemí.